Veel gestelde vragen

Verzekering opzeggen

Wilt u een verzekering opzeggen? In 2010 zijn de regels in verband met het opzeggen van een verzekering gewijzigd.

Per wanneer kan ik een verzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe verzekering bij ons af en wilt u uw huidige verzekering opzeggen, dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw verzekering opzeggen zonder een nieuwe verzekering af te sluiten, dan kunt u dit op drie momenten doen:

1. Per contractsvervaldatum:

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin voor de klant, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per de contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.

Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. U dient de datum van vrijwaring door te geven aan uw tussenpersoon of verzekeraar. De polis wordt dan beëindigd per de datum dat op het vrijwaringsbewijs staat. Ook dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te kunnen overleggen als bewijs voor verkoop. Indien dit noodzakelijk is, stelt uw tussenpersoon of verzekeraar u hiervan op de hoogte. Indien u een nieuw voertuig heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op uw lopende polis. Hierdoor wordt het nieuwe voertuig op uw polis geplaatst in plaats van het verkochte voertuig en u behoudt uw lopende polis.

Nieuwe regeling verzekering opzeggen

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Per 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren, maar dan moet de klant hier specifiek voor tekenen. Veelal zal dit betekenen dat de premie lager is.

Gedurende de eerste 12 maanden kan men een verzekering niet opzeggen. Bij autoverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de auto verkoopt.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren, de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

Regeling voor reeds lopende verzekeringen

Wanneer u al een lopende verzekering heeft, zal voor u de bovenstaande regeling ook van toepassing zijn. De meeste maatschappijen laten deze regeling ingaan per de eerstkomende contractvervaldatum van uw bestaande verzekering na 01-03-2010.

 

Voorbeeld 1:
Heeft u per 15-06-2007 een inboedelverzekering afgesloten met een contractsduur van 5 jaar, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 15-06-2012.

Voorbeeld 2:
Heeft u per 20-06-2009 een autoverzekering afgesloten met een contractsduur van 12 maanden, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 20-06-2010.

Oude regeling verzekering opzeggen
In de regeling tot 1 januari 2010 kon een verzekeringsmaatschappij een verzekering stilzwijgend verlengen. Wanneer de contractperiode afliep, was de maatschappij niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u de verzekering niet hebben opgezegd, werd de verzekering automatisch voor dezelfde contractsduur verlengd.

De meeste autoverzekeringen hadden een contractsduur van 1 jaar. Een inboedelverzekering of een opstalverzekering bijvoorbeeld had een contractsduur van 5 jaar. Wanneer u dus te laat was met opzeggen, dat zat u er weer 5 jaar aan vast.

Verder hanteerden de maatschappijen een opzegtermijn. Een opzegtermijn was maximaal 2 maanden. U moest dus een verzekering opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van het contract. Was u dus één dag te laat, had u weer pech.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om het voertuig te schorsten. Voor meer informatie over schorsen klik hier voor meer informatie.

Kosten verzekering opzeggen
Het is mogelijk dat verzekeraars kosten in rekening brengen wanneer een verzekering tussentijds wordt beëindigd. Dit verschilt per verzekeraar. Wij hebben van enkele verzekeraars een overzicht van de kosten die men in rekening kan brengen.

Gratis opzegservice verzekering elders
U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

 

Ben ik verplicht om gordels te hebben in een camper?

Tijdens het rijden mogen alleen zitplaatsen worden gebruikt die daarvoor zijn bedoeld.

Hoeveel zitplaatsen zijn er in een camper?

Op het kentekenbewijs van een nieuwere camper staat hoeveel zitplaatsen hij heeft. Deze plaatsen zijn voorzien van gordels. In dat geval is de regel: zitplaatsen met gordels mogen gebruikt worden tijdens het rijden, andere plaatsen niet.

In oudere campers staat het aantal zitplaatsen niet op het kentekenbewijs. Daar mogen tijdens het rijden alle zitplaatsen worden gebruikt die gordels hebben. Oudere campers kunnen zitplaatsen hebben waarop geen gordels zitten, maar die wel bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden. Dat was destijds niet verplicht.

Gordelplicht bij een camper

Of en waar gordels aanwezig moeten zijn, hangt af van de leeftijd van een camper, en bij een camper ook nog van de vraag of hij is gebaseerd op een personenauto of op een bedrijfsauto. Op de site van de Rijksoverheid kunt u een schema bekijken of u een zitplaats mag gebruiken tijdens het rijden.

Buitenland

In het buitenland kunnen de regels afwijken van die in Nederland. Uitgangspunt: waar in een auto een gordel moet zitten, gelden de Nederlandse eisen. Voor het gebruik van de gordels gelden dan de buitenlandse voorschriften.

Ik ga naar het buitenland. Heb ik een groene kaart nodig?

De camperverzekering is van kracht in die landen waarvoor de groene kaart is afgegeven. Dat houdt in dat de landen die achterop de groene kaart NIET zijn doorgehaald, wel verzekerd zijn.

Vervangend Vervoer Europa

Let op: De eventuele dekking Vervangend Vervoer Europa is alleen geldig in de Europese landen, respectievelijk Europese delen van landen die vermeld staan op de groene kaart.

Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar

Verzekeringsgebieden Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar worden niet apart vermeld op de groene kaart. De groene kaart biedt in deze verzekeringsgebieden wel dekking. Deze staten vallen voor de groene kaart onder de volgende landen:

Monaco – Frankrijk
San Marino – Italië
Gibraltar – Groot Brittanië
Liechtenstein – Zwitserland.
Montenegro / Servië

Vanaf juli 2007 staat Montenegro niet meer op de groene kaart. Oftewel code SRG is vervangen door SRB.

Groene kaarten, waarop Servië niet is doorgehaald, bieden slechts dekking in die geografische delen van Servië die bestuurd worden door de regering van Servië.

 

Er is contact geweest met de ambassade van Servië en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

 

1. Heel Servië wordt bestuurd door de regering van Servië en er is een groene-kaart-bureau aanwezig, dus wij bieden in heel Servië dekking.

2. Montenegro heeft geen groene-kaart-bureau, maar valt nog wel onder het bestuur van Servië. Bij een ongeval in Montenegro wordt verwezen naar het groene-kaart-bureau in Servië.

Is er dekking wanneer ik overnacht op een camperplaats?

De dekking van de camperverzekering geldt ook als u met uw camper verblijft op een camperplaats, een camperplek, Stellplatz, Wohnmobilstellplätze, Gereguleerde Overnachtingsplaats (GOP), camperparks, Aree di Sosta, Aires de stationnement of in de vrije natuur.

Is mijn camper ook verzekerd bij verhuur?

Nee, de camper is niet verzekerd bij verhuur op een camperverzekering. Wanneer u de camper uitleent zonder financiële vergoeding is er wel dekking.

Geen No-claim verklaring

Indien er geen geen no-claim verklaring met schadevrije jaren overhandigd kan worden omdat u altijd in een leaseauto heeft gereden of omdat u langer dan 1 jaar geen auto meer heeft verzekerd, krijgt u toch een starterskorting van 25% op de camperverzekering bij 0 schadevrije jaren.

Kan een eigenbouw camper ook worden verzekerd?

Het is mogelijk om in plaats van een taxatie door middel van  foto’s een indicatie van de huidige toestand van de camper te geven. Voor het bepalen van de oorspronkelijke nieuwprijs dient de oorspronkelijke nieuwprijs van de camper vermeerderd te worden met de verbouwingskosten en een redelijke toeslag voor arbeidsloon. Indien op deze wijze de waarde niet vastgesteld kan worden, kan er alsnog besloten worden dat een taxatie noodzakelijk is voor de camperverzekering. Bij twijfels kunt u altijd contact opnemen op telefoonnummer 0320-224711.

Kan ik mijn camperverzekering schorsen?

Schorsen / tijdelijk stopzetten van de camperverzekering van een object kan bij:
• verkoop
• totaal verlies.

De polis kan maximaal drie jaar geschorst zijn. Na deze periode wordt de polis automatisch beëindigd. De royementsdatum is dan gelijk aan de schorsingsdatum. Het openstaande saldo wordt niet gerestitueerd.

Er zijn echter ook maatschappijen waarbij het niet mogelijk is op een camperverzekering te schorsen.

Kan ik voor een camper een WA verzekering afsluiten als ik geen dagwaarde weet?

Voor het afsluiten van een WA dekking bij een camperverzekering is dagwaarde maar ook nieuwwaarde of aanschafwaarde niet van belang. Een WA dekking keert alleen schade aan derde uit en geen schade aan eigen voertuig.

Kan ik voor een camper een WA verzekering afsluiten als ik geen nieuwwaarde weet?

Voor het afsluiten van een WA dekking bij een camperverzekering is de nieuwwaarde maar ook dagwaarde of aanschafwaarde niet van belang. Een WA dekking keert alleen schade aan derde uit en geen schade aan eigen voertuig.

Kan ik voor een camper een WA verzekering afsluiten als ik geen aanschafwaarde weet?

Voor het afsluiten van een WA dekking bij een camperverzekering is de aanschafwaarde maar ook dagwaarde of nieuwwaarde niet van belang. Een WA dekking keert alleen schade aan derde uit en geen schade aan eigen voertuig.

Kan ik voor een camper een WA + Beperkt casco afsluiten als ik geen dagwaarde weet?

Voor het afsluiten van een camperverzekering op basis van WA + Beperkt casco is een dagwaarde noodzakelijk.

Dagwaarde is de waarde van het voertuig inclusief BTW, zijnde het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom gelijkwaardig voertuig (inclusief achterafingebouwde accessoires en afleverkosten).

Kan ik voor een camper een WA + Beperkt Casco afsluiten als ik geen aanschafwaarde weet?

Dit is mogelijk, voor het afsluiten van een camperverzekering op basis van WA + Beperkt casco is een dagwaarde noodzakelijk.

Dagwaarde is de waarde van het voertuig inclusief BTW, zijnde het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom gelijkwaardig voertuig (inclusief achterafingebouwde accessoires en afleverkosten).

Kan ik voor een camper een WA + Beperkt Casco afsluiten als ik geen nieuwwaarde weet?

Dit is mogelijk, voor het afsluiten van een camperverzekering op basis van WA + Beperkt casco is een dagwaarde noodzakelijk.

Dagwaarde is de waarde van het voertuig inclusief BTW, zijnde het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom gelijkwaardig voertuig (inclusief achterafingebouwde accessoires en afleverkosten).

Hoe werkt premie restitutie?

Wanneer een polis is beëindigd dan zal de verzekeringsmaatschappij de teveel betaalde premie restitueren onder aftrek van eventuele kosten. Deze kosten verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Restitutie van de premie staat normaliter binnen twee weken nadat de verzekeringsmaatschappij de mutatie heeft verwerkt op uw rekening. Tenzij u heeft betaald met een automatische incasso, dan duurt dit 56 dagen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte restitutietermijnen van uw verzekeringsmaatschappij.

Eerste premie incasso bij een autoverzekering

Wanneer u heeft gekozen voor een automatische betaling per maand willen wij u voor alle duidelijkheid attent maken op het volgende:

De eerste premiebetaling betreft een langere periode dan één maand, afhankelijk van het moment waarop de verzekering is ingegaan. De eerste premie incasso betreft namelijk de rest van de lopende maand waarin de verzekering is afgesloten alsmede de daaropvolgende maand. Ook de eenmalige poliskosten worden op dat moment geïncasseerd. De eerste premie incasso zal daarom hoger uitvallen dan de standaard maandbetaling, die vanaf de tweede premie incasso zal ingaan.

Indien u dus bijvoorbeeld een verzekering afsluit die ingaat op 25 augustus, dan betreft de eerste premie incasso de periode 25 augustus t/m 30 september. Vanaf 1 oktober gaat dan het standaard maandbedrag geïncasseerd worden.

Kan ik de premie voor mijn verzekering in termijnen betalen?

Ja, bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om de premie voor uw verzekering in termijnen te betalen. U kunt ervoor kiezen om te betalen per jaar, per halfjaar, per kwartaal en per maand.

Wanneer u kiest voor betalen per maand of per kwartaal, dan kunt u uitsluitend betalen via automatisch incasso. Kiest u voor betalen per half jaar of per jaar, dan kunt u kiezen om te betalen via een accpetgiro of via automatisch incasso.

Kan ik mijn termijnpremie betalen met een acceptgiro?

Er zijn niet veel verzekeringsmaatschappijen waarbij het mogelijk is om de termijnpremie te betalen door middel van een acceptgiro. Bij de verzekeraars waarbij betaling door middel van een acceptgiro mogelijk is kan dit vaak alleen per jaar of halfjaar maar niet per kwartaal of per maand.

Het uitvoeren van betalingen door middel van een acceptgiro is bewerkelijk en loopt hoog op in de kosten. Daarom hebben veel verzekeraars voor betaling via automatisch incasso gekozen. Een bijkomend voordeel van betalen via automatisch incasso is dat u altijd uw premie op tijd betaalt.

Premie betaling

De verzekeringsmaatschappij geeft aan wat de betaalmogelijkheden zijn voor het betalen van de premie. Over het algemeen stellen verzekeringsmaatschappijen de voorwaarden dat bij maand- of kwartaalbetaling de premie door middel van automatische incasso geïncasseerd moet worden. Bij halfjaar- of jaarbetaling heeft u ook de mogelijkheid om de premie te betalen door middel van een accept-girokaart of een handmatige overboeking.

Een uitzondering is de tijdelijke verzekering. Hierbij kan de premie worden overgemaakt door middel van IDEAL, Paypal of een handmatige overboeking.

Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

Betaalt u de premie van uw autoverzekering niet of niet op tijd dan ontvangt u een herinnering van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt er na de herinnering van de verzekeraar niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering 30 dagen na de factuurdatum opschorten.

Dit betekent dat uw auto niet meer verzekerd is en dat u geen gebruik meer mag maken van uw auto op de openbare weg. Wanneer u de betaling voldoet nadat uw verzekering opgeschort is, zal 24 uur nadat de verzekeraar uw betaling ontvangen heeft de dekking weer hersteld worden.

Indien uw betaling uitblijft, zal uw autoverzekering uiteindelijk worden geroyeerd. Wilt u voorkomen dat u het risico loopt om geroyeerd te worden betaal dan via automatisch incasso, zo betaalt u altijd op tijd.

Indien u niet verzekerd bent dan loopt u het risico om een boet van de RDW opgelegd te krijgen voor het niet verzekeren van uw voertuig. Deze boetes bedroegen voor auto’s, motoren en bromfietsen in 2014 € 400,-.

Wat is de uiterste datum waarop de premie betaald moet zijn?

De premie voor uw autoverzekeringen moet uiterlijk 30 dagen na de premievervaldatum betaald zijn. De premievervaldatum is de eigenlijke datum dat de premie betaald moet zijn. Om te voorkomen dat u vergeet uw premie te betalen adviseren wij om voor automatische overschrijving te kiezen bij het afsluiten van een autoverzekering.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.

U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
De naam en adressen van getuigen
Bewijsstukken zoals foto’s
Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
Een kopie van het proces verbaal van de politie
Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.

Kan ik een schade voor eigen rekening nemen en hoe doe ik dat?

Het is altijd mogelijk om schade voor eigen rekening te nemen, maar niet altijd verstandig. U heeft voorbeeld een aanrijding gehad waarbij de autospiegel beschadigd is geraakt. Nu kunt u ervoor kiezen om deze kosten buiten de verzekering om te regelen direct met de tegenpartij. Toch raden wij dit ten sterkte af.

U kunt het beste alles laten regelen door de verzekeringsmaatschappij. Meld de schade aan uw verzekeraar en deze zal tot betaling an de tegenpartij overgaan nadat dit is aangekondigd door de verzekeraar. Daarna heeft u alsnog tussen 6 en 12 maanden na uitkering van het geld de tijd om de schade voor uw eigen rekening te nemen. De keuze om de schade voor eigen rekening te nemen heeft vrijwel altijd te maken met de no-claim korting. Kiest u ervoor om de schade voor eigen rekening te nemen dan behoudt u uw no-claim korting.

Kunnen jullie een eigenaar van een voertuig achterhalen door het kenteken?

Wij, Slimverzekeren kunnen geen gegevens van een eigenaar van een voertuig achterhalen door middel van een kenteken. Dit kan alleen de politie of een verzekeringsmaatschappij.

Heeft u een schade gehad dan kunt u bij ons de schade melden. Aan de hand van het schadeformulier kan dan de verzekeringsmaatschappij achterhalen bij welke verzekeringsmaatschappij de eigenaar zijn voertuig heeft ondergebracht en zal dan bij deze maatschappij de schadeclaim indienen.

Mag ik een schade laten repareren?

Bij een aanrijding waarbij schade is ontstaan aan het voertuig kunt u het beste het volgende doen:

Vul het schadeformulier volledig in (bij ruitschade is meestal geen schadeformulier nodig)

Meld de schade online aan op onze website

Nadat u de schade gemeld heeft kan de verzekeraar kijken of de schade wordt gedekt en of de schade gevolgen heeft voor uw premie.

Daarna kan u bepalen of u de schade wenst te repareren. Er is geen reparatieplicht maar er zijn verzekeringsmaatschappijen die minder uitkeren wanneer u de schade niet laat maken.

Valt schade aan mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Wanneer uw caravan of aanhanger is aangekoppeld aan uw auto waarvoor u een autoverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze gratis meeverzekerd met de auto voor wat betreft de WA.

Op het moment dat de caravan of aanhanger niet is aangekoppeld aan uw auto maar er wordt toch schade mee veroorzaakt dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dit (ten delen) en/of de aansprakelijkheidsverzekering die u aanvullend kunt afsluiten voor uw aanhanger of caravan. Wordt er schade toegebracht aan uw caravan of aanhanger (bijvoorbeeld als deze op de camping staat gestald) dan valt deze niet onder de autoverzekering en krijgt u alleen uitgekeerd indien u een caravanverzekering heeft afgesloten. Heeft u dit niet gedaan, dan rest u niets anders dan de schade zelf of via uw rechtsbijstandsverzekeraar te verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Wanneer heeft schade invloed op mijn bonuskorting?

Wanneer u schade aan uw auto heeft opgelopen en deze moet door de verzekeraar betaald moet worden zonder dat deze te verhalen is op de tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. Kijk in de aanvullende voorwaarden van uw autoverzekering wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat. Wordt de schade gedekt door de beperkte cascoverzekering (zoals ruitbreuk) of als er geen sprake is van bonusbescherming dan zijn er verder geen consequenties voor de bonuskorting.

Kiest u ervoor om de schade zelf te betalen dan heeft dit ook geen consequenties voor uw bonuskorting. U kunt 12 maanden na de schadeafwikkeling bepalen of u de schade zelf wilt betalen.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste geen uitspraken doen over of u zelf aansprakelijk bent of niet, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade en de verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.

Wat moet ik doen bij een parkeerschade door een onbekende dader?

U heeft uw auto geparkeerd op de parkeerplaats en nadat u uit de winkel komt constateert u parkeerschade. De dader is onbekend en toch hoeft dit niet te betekenen dat u de schade niet kunt verhalen op uw autoverzekering. Als eerste dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie van de parkeerschade. De politie kan de schade bekijken en beoordelen of de aanrijding is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Ook is het handig dat u meteen namen en adressen noteert van mensen die eventueel getuige zijn van het feit dat uw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is aangetroffen.

Heeft u dit allemaal geregeld neem dan ook contact met ons op of direct met uw verzekeraar om de schade te melden. Vergoedt uw verzekering geen parkeerschade dan kunt u ook een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat moet ik doen bij ruitschade?

Heeft u een steretje in uw ruit? Dan dient u dit zo snel mogelijk te laten repareren om te voorkomen dat het sterretje een flinke barst wordt. Wat u het beste kunt doen bij ruitschade is te controleren op uw polis welke dekking u heeft alvorens het sterretje te laten repareren.

Ruitschade aan uw voertuig wordt meestal alleen vergoed wanneer u een WA+ Beperkt Casco of WA+ Volledig Casco dekking heeft. Wanneer de ruitschade onder uw dekking valt kunt u meteen online een afspraak maken of ons bellen om een afspraak in te plannen op 0320 – 224711. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

De meeste sterren kunnen worden gerepareerd door middel van harsinjectie. Mocht de ster zo groot zijn dat de ruit vervangen moet worden dan moet u vaak een verlaagd eigen risico betalen voor het laten vervangen. De nota van reparatie of vervanging zal door de schadehersteller rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij worden gestuurd.

U kunt er ook voor kiezen om de ruitschade te laten repareren door uw eigen garage of dealer. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat de verzekeringsmaatschappij vaak het volledige eigen risico in rekening zal brengen. Het is dus voordeliger om uw ruitschade te laten repareren bij Carglass of Autotaal.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en deze verzekerd heeft) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Hoe werkt een eigen risico?

Ongeacht de schuldvraag hanteren de meeste verzekeraars een eigen risico bij schadevergoeding. Op het moment dat u niet schuldig bent, krijgt u het ingehouden eigen risico, nadat uw verzekeraar de volledige schade verhaald heeft, terugbetaald.

Wanneer u uw voertuig bij een bij uw verzekeraar aangesloten schadehersteller laat repareren, krijgt u in vele gevallen zelfs een korting op het op de polis geldende eigen risico.

Ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

Ja. Op het moment dat u een auto heeft gekocht en deze op uw naam heeft gezet dient de auto verzekerd worden. U bent verplicht de auto minimaal WA te verzekeren vanaf dezelfde dag dat het kentekenbewijs op uw naam staat.

Het kan voorkomen dat u uw auto tijdelijk niet gaat gebruiken. U kunt uw auto dan voor een bepaalde tijd laten schorsen. Door het schorsen van het kenteken vervalt uw verzekeringsplicht en is het niet toegestaan met de auto gebruik te maken van de openbare weg. U kunt uw auto laten schorsen bij de agentschappen van TNT of online bij het RDW.

Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Indien u verhuist naar het buitenland geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om elders een autoverzekering af te sluiten voor uw voertuig. U kunt dus tot uw eerstvolgende contractvervaldatum verzekerd zijn.
Per de contractvervaldatum komt de autoverzekering te vervallen op basis van onderstaande clausule. 

Clausule:
Indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt gestald.

De verzekeringnemer moet daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, aan de verzekeraar kennis geven. De verzekering blijft binnen het geldigheidsgebied van de verzekering van kracht tot de eerstkomende jaarlijkse (hoofd) premie vervaldag.

Hoe dien ik een klacht in over autoverzekeringen?

Heeft u een klacht over een autoverzekering of bent u niet tevreden? Dan kunt u op verschillende manieren uw klacht over autoverzekeringen bij ons indienen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing!

Online via ons klachtenformulier

Per post
Per fax
Per e-mail

Wij zullen binnen twee werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en we streven ernaar om binnen 14 dagen de klacht af te handelen. Mocht dit niet lukken dan houden we u per mail op de hoogte van de voortgang.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van een door ons afgehandelde klacht. U kunt dan een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Klacht over een verzekeringsmaatschappij

Het is ook mogelijk dat u een klacht heeft over de verzekeringsmaatschappij. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

U stuurt de klacht naar ons kantoor en wij zorgen dat deze bij de juiste maatschappij en afdeling terecht komt

U stuurt uw klacht rechtstreeks door naar de maatschappij.

Hoe kan ik een autoverzekering afsluiten via Slimverzekeren.nl?

Een autoverzekering afsluiten via Slimverzekeren is heel simpel. Als eerste vult u uw gegevens in op onze website, daarna vergelijkt u alle verzekeringen en kiest u de verzekering die bij u past. Binnen 5 minuten kunt u zo de gewenste verzekering afsluiten. Direct online een verzekering afsluiten kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week!

Nadat u de verzekering online heeft afgesloten krijgt u in de meeste gevallen directe dekking en kunt u meteen op weg met uw auto. Lukt het online afsluiten niet, neemt u dan contact met ons op. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar: 0320-224711.

Hoe weet ik of ik verzekerd ben?

Bij het online afsluiten van een autoverzekering ontvangt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. In de periode tussen aanvraag en goedkeuring bent u voorlopig gedekt. Dit houdt in dat u toch al verzekerd op weg kunt met uw auto. Op het moment dat u het bericht heeft ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, bent u definitief verzekerd. U ontvangt dan zo snel mogelijk uw polisblad en groene kaart van uw verzekeraar.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past. Heeft u vragen over aanvragen of verzekeringen? Neem dan contact op met Slimverzekeren, wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar: 0320-224711.

Hoe werkt de CBR rijtest?

In principe kunt u zelf het aantal personen bepalen die u wilt laten verzekeren. U kunt zoveel inzittenden meeverzekeren als er gordels aanwezig zijn in het voertuig. Normaal gesproken zijn er vier inzittenden verzekerd op de ongevallen- of schade-inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendeverzekering: te weinig personen wat nu?

Heeft u op een ongevallen inzittendenverzekering bijvoorbeeld 4 personen verzekerd maar er zitten 5 personen in een voertuig bij een ongeval dat is de 5e persoon wel automatisch verzekerd. Echter de maatschappij keert dan minder uit. Men verdeeld dan de uitkering die aan 4 personen zou worden gegeven over 5 personen. Het is dus wel aan te raden om het aantal personen juist aan te geven.

 

Is een verzekeringsmaatschappij verplicht mijn aanvraag goed te keuren?

In principe kunt u zelf het aantal personen bepalen die u wilt laten verzekeren. U kunt zoveel inzittenden meeverzekeren als er gordels aanwezig zijn in het voertuig. Normaal gesproken zijn er vier inzittenden verzekerd op de ongevallen- of schade-inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendeverzekering: te weinig personen wat nu?

Heeft u op een ongevallen inzittendenverzekering bijvoorbeeld 4 personen verzekerd maar er zitten 5 personen in een voertuig bij een ongeval dat is de 5e persoon wel automatisch verzekerd. Echter de maatschappij keert dan minder uit. Men verdeeld dan de uitkering die aan 4 personen zou worden gegeven over 5 personen. Het is dus wel aan te raden om het aantal personen juist aan te geven.

 

Is een WA Volledig Casco verzekering hetzelfde als een All Risk verzekering?

Ja. Zowel de WA Volledig Casco verzekering als de All Risk verzekering zijn dezelfde verzekeringen maar met een andere naam. De dekking is niet anders. De officiele verzekerings term is WA-Casco maar in de praktijk gebruikt met vaak de term All-Risk.

Kan ik als 17-jarige een autoverzekering afsluiten?

Ik ben 17 jaar oud heb mijn rijbewijs twee maanden geleden behaald wil nu graag een auto aanschaffen.

maar nu kan ik nergens een vergelijking doen van een autoverzekering terwijl ik wel de openbare weg op mag met een auto .

Antwoord:

Het is inderdaad niet mogelijk om een premieberekening te maken voor een autoverzekering, wanneer u jonger bent dan 18 jaar.

Het is niet mogelijk om een verzekering op uw naam af te sluiten, omdat u nog niet zelfstandig de regelmatige bestuurder mag zijn. Tevens stelt de rijksoverheid voor het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig de eis dat u minimaal 18 jaar moet zijn en in Nederland moet wonen.

U zou de verzekering dan moeten laten afsluiten door degene die het kenteken op naam heeft staan en daarbij de vermelding moeten laten maken dat u ook onder toezicht in de auto mag

Kan ik de auto van mijn kind verzekeren?

Nee, het is niet mogelijk om de auto van uw kind te verzekeren. Alleen de kentekenhouder van een auto kan een auto verzekeren. De enige uitzondering hierop is wanneer de partner van de kentekenhouder de auto wil verzekeren en deze op hetzelfde woonadres woont.

Auto van kind op naam van ouder voordeliger?

Veel ouders willen graag de auto van hun kind verzekeren, zodat hun kind minder premie hoeft te betalen. Dit betekent dat de auto dan op naam komt van de ouders en dat zij hun kind erin laten rijden. Hoewel men denkt dat dit kosten bespaart is het echter verstandiger dat het kind de auto zelf op naam neemt en zelf een autoverzekering afsluit. Op deze manier kunnen er zelf schadevrije jaren worden opgebouwd, de zogenaamde no claim korting.

Daarnaast kijkt de verzekeringsmaatschappij naar de leeftijd van de regelmatige bestuurder. Wanneer de ouder de auto gaat verzekeren maar het kind is de regelmatige bestuurder bespaar je geen premie.

Het is ook niet meer nodig om de verzekering bij de ouders onder te brengen. De premies van autoverzekeringen zijn momenteel erg aan het dalen waardoor de premies voor 18-jarige autobestuurders een stuk betaalbaarder zijn geworden.

Kan ik de auto van mijn partner verzekeren?

Over het algemeen is de kentekenhouder van de auto de persoon die verzekeringsplichtig is. Wanneer u de auto van uw partner wilt verzekeren keuren de meeste verzekeringsmaatschappijen dit goed. Een voorwaarde hiervoor is wel dat uw partner of hetzelfde adres moet wonen als de kentekenhouder.

Voor andere bestuurders die incidenteel van de auto gebruik maken is er gewoon dekking. Als er een andere regelmatige bestuurder is dan degene op wiens naam de verzekering staat, kunt u dit het beste laten weten aan de verzekeraar zodat deze bestuurder ook wordt opgenomen op de polis.

Op welke moment kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wanneer u een autoverzekering afsluit gaat u een overeenkomst aan. Toch kunt u uw autoverzekering opzeggen op drie momenten:

1. Per contractsvervaldatum

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw auto

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. Om de verzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe auto hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe auto.

Vezekering opzeggen nieuwe regeling

Per 01-01-2010 is er een nieuwe regeling gekomen met betrekking tot het opzeggen van een verzekering. Vanaf deze datum is het nu makkelijker geworden om een verzekering op te zeggen.

Kan ik een auto verzekeren als ik nog geen rijbewijs heb?

Over het algemeen kunt u geen auto verzekeren als u geen rijbewijs heeft. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen als voorwaarde dat degene die een autoverzekering wil afsluiten, ook in het bezit dient te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Geen rijbewijs toch autoverzekeren

Een ander probleem is dat de verzekeraar geen zicht heeft wie dan wel in de auto gaat rijden. De premie van een autoverzekering is onder andere afhankelijk van de leeftijd en schadeverleden van de regelmatige bestuurder. Dit is normaliter diegene die de verzekering ook aanvraagt.

Heeft deze persoon echter geen rijbewijs dan is het dus voor de maatschappij onduidelijk wie er dan wel in gaat rijden.

Toch zijn er een aantal verzekeringsmaatschappijen die u wel verzekeren ook al heeft u geen rijbewijs. Neemt u contact op met Slimverekeren, wij kunnen u helpen zoeken naar verzekeraars die u wel willen verzekeren.

Kan ik met een buitenlands rijbewijs mijn auto verzekeren?

In de wet is het zo geregeld dat wanneer u zich in Nederland vestigt, u een bepaalde periode gebruik kunt maken van uw buitenlandse rijbewijs. De lengte van deze periode is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft behaald. Wanneer de overgangsperdiode verstreken is, is het buitenlandse rijbewijs in Nederland ongeldig. Wilt u toch nog in uw auto blijven rijden dan dient u in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs: wie wel en wie niet

Het verschilt per verzekeringsmaatschappij of zij het toestaan met een buitenlands rijbewijs in Nederland een auto te verzekeren. Vaak stelt men als eis dat er binnen een bepaalde periode het Nederlands rijbewijs moet worden aangetoond. Men moet in iedergeval een vast woon- of verblijfplaats in Nederland hebben om een autoverzekering af te sluiten.

Neemt u contact op met Slimverzekeren. Wij geven u graag advies over wat de mogelijkheden zijn om u zo snel mogelijk verzekerd op weg te helpen.

Mijn autoverzekering is opgeschort. Wat betekent dit?

Als uw autoverzekering is opgeschort, dan betekent dit dat de dekking op uw verzekering is stopgezet. Is dit bij u het geval dan ben u niet meer verzekerd. Een autoverzekering kan worden opgeschort als de premie bijvoorbeeld niet op tijd betaald is, of als u tijdelijk niet beschikt over een auto.

Autoverzekering tijdelijk opgeschort

Wanneer u een auto verkoopt of tijdelijke van de openbare weg afhaalt heeft u de mogelijkheid om de dekking op te schorten. Dit betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de autoverzekering maar dat er ook geen premie is verschuldigd.

Verzekering opgeschort: Moet ik nog premie betalen?

Wanneer een autoverzekering is opgeschort hoeft u alle incasso’s NA de opschortdatum niet meer te betalen. Alle verschuldigde premie VOOR de opschortdatum bent u nog wel verschuldigd. Eventuele teveel betaalde premie reserveert de maatschappij voor u.

Verzekering Opzeggen Premieverhoging

Dit is een van de momenten wanneer u een verzekering kunt opzeggen. De premieverhoging moet dan wel voor iedereen van toepassing zijn. Wanneer uw premie wordt verhoogd omdat u een schade heeft gehad is dat geen reden voor het opzeggen van de verzekering.

LET OP: De regeling inzake het opzeggen van een verzekering is veranderd. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe “verzekering opzeggen“.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

Waarom zou ik via Slimverzekeren een autoverzekering afsluiten?

Wilt u weten waarom u een autoverzekering zou moeten afsluiten via Slimverzekeren? Wij geven u graag een aantal goede redenen om uw verzekering bij ons af te sluiten:

Wij bieden een grote keuze aan autoverzekeringen, allemaal op één plaats!

Wij hebben een uitstekende klantenservice de dag en nacht voor u klaar staat, 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Er is directe dekking mogelijk wanneer u een verzekering afsluit

Slimverzekeren biedt interessante starterskortingen: maar lief 65% korting mogelijk!

Niet goed? Geld terug garantie (binnen 14 dagen)

Dit zijn een aantal redenen waarom u voor Slimverzekeren zou moeten kiezen. 

Wanneer ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

U bent wettelijk verplicht om een auto te verzekeren zodra het kenteken op uw naam wordt gesteld. Uw gegevens als eigenaar zijn vanaf dat moment bekend bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Een auto die al op uw naam is overgeschreven, maar bijvoorbeeld nog bij de verkoper staat, moet vanaf het moment van tenaamstelling worden verzekerd. Heeft u voertuigen die wel op uw geldt voor voertuigen waarmee helemaal niet gereden wordt, maar wel op jouw naam staan.

Wanneer is het verstandig om een no-claimbeschermer af te sluiten?

Stel u heeft veel schadevrije jaren opgebouwd en u heeft bijvoorbeeld schade heeft gereden dan kunt u worden gekort op uw no-claimkorting die u in al die jaren heeft opgebouwd. Wanneer u een no-claimbeschermer afsluit boven op uw autoverzekering dan betekent dit dat u niet gekort wordt op uw no-claimkorting wanneer u één keer schade rijdt.

Heeft u geen no-claimbeschermer dan gaat u meer premie voor uw autoverzekering betalen wanneer u schade rijdt en de claim indient bij de autoverzekeraar.

Wanneer is het verstandig om een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering mee te verzekeren?

Een rechtsbijstand- of een verhaalsbijstandverzekering meeverzekeren is bijna altijd een goed idee. De dekking op deze verzekeringen is namelijk vrii groot en u bent ook verzekerd van deskundige juridische hulp die u wellicht nodig heeft bij problemen omtrent bezit of gebruik van het voertuig.

Vooral wanneer u kiest voor een WA of een WA Beperkt Casco dekking is het meeverzekeren van juridische hulp niet weg te denken. Verzekert u dit niet mee dan moet u het alleen opnemen tegen schaderegelaars en juristen van de tegenpartij bij onduidelijkheid over de schuldvraag van een aanrijding of ongeval.

Wat houdt een voorlopige dekking in?

De voorlopige dekking houdt in dat de periode van de aanvraag van uw verzekering tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeringsmaatschappij wordt overbrugd. Zo bent u alvast verzekerd en heeft u dus de zekerheid dat u onverhoopte schade vergoed krijgt, terwijl uw aanvraag nog door de verzekeringsmaatschappij moet worden verwerkt.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag heeft verwerkt en deze een polis of verzekeringsbewijs heeft toegestuurd naar uw thuisadres bent u definitief verzekerd.

Wat is de bedenktijd op een verzekering?

Wanneer u een verzekering afsluit heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na ontvangst van de polis 14 dagen de tijd heeft om de verzekering niet door te laten gaan.

14 dagen na ontvangst polis

Belangrijk is dus dat deze 14 dagen ingaan na ontvangst van de polis en niet vanaf de ingangsdatum of datum verzending bij de verzekeringsmaatschappij:

Ingangsdatum: 2 maart
Datum verzending polis: 10 maart
Datum ontvangst polis: 12 maart
Bedenktijd loopt tot: 26 maart

Nooit dekking geweest

Wanneer u een polis in de bedenktijd laat royeren betekent dit wel dat er nooit dekking is geweest. Het is dus mogelijk dat bij een verzekering voor een auto of brommer u een tijdje onverzekerd bent geweest en hierdoor kans loopt een boete te krijgen van het RDW.

Wat is een eendagskenteken?

Een eendagskenteken is een kenteken dat u kunt gebruiken voor één dag. Wanneer u bijvoorbeeld naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet voor een keuring van een te importeren auto en u heeft nog geen Nederlands kenteken, dan krijgt u een eendagskenteken.

Met dit kenteken mag u dan op de keuringsdag van en naar de keuring rijden met het voertuig. U moet echter ook een geldige WA-verzekering hebben voor het voertuig. Bij veel maatschappijen kunt u pas een auto verzekeren wanneer u in het bezit bent van een Nederlands kenteken.

Slimverzekeren heeft een eendagskentekenverzekering met WA-dekking van 15 dagen. Tijdens deze periode kunt u goed verzekerd de weg op en kunt u met het voertuig naar de keuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer rijden. Het is hierbij niet nodig dat het voertuig al een Nederlands kenteken heeft.

Wat is een no-claimbeschermer?

Een no-claimbeschermer beschermt u tegen het terugvallen in treden op de zogenaamde Bonus/Malusladder wanneer u bijvoorbeeld een schuldschade op uw WA-verzekering heeft. Ook beschermt deze no-claimbeschermer wanneer u een WA Beperkt Casco dekking heeft.

De no-claimbeschermer is een aanvullende dekking die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten en biedt u bescherming bij een schuldschade. U kunt één schuldschade claimen op de verzekering zonder dat dit ten koste gaat van uw schadevrije jaren.

Wat is een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen?

De rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is een rechtsbijstandverzekering die u juridische bijstand verschaft als u betrokken raakt in een geschil, doordat u met het verzekerde motorrijtuig aan het verkeer deelneemt of als u het verzekerde motorrijtuig onderhoudt, vervangt of voorhanden heeft.

U wordt onder andere juridisch bijgestaan in de volgende gevallen:

U heeft problemen rond een schadevergoeding;

U heeft een geschil over strafvervolging;

In geval van een reparatie of de aanschaf van uw auto of motor;

U wilt beroep aantekenen tegen de invordering van uw rijbewijs en/of de inbeslagneming van uw auto of motor;

U kunt deze verzekering ook gebruiken voor het verhalen van persoonlijke letselschade.

Wat is een schade-inzittendenverzekering?

Een schade-inzittendenverzekering is een verzekering die uitkeert als inzittenden gewond raken of overlijden door een ongeval. Deze verzekering is een aanvulling op uw autoverzekering. De schade-inzittendenverzekering vergoedt de schade geleden door inzittenden.

De schade geleden door inzittenden kan bestaan uit zaakschade (o.a. kleding), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten.

Vaak kunnen de inzittenden de verzekeraar van de bestuurder/veroorzaker van het ongeluk de schade verhalen. Daarnaast kunnen ze ook een claim indienen bij hun eigen zorgverzekering.

U, als bestuurder van de auto, kunt een schade-inzittendenverzekering afsluiten, maar alleen bij de verzekeraar waar de auto verzekerd is

Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling kunt afsluiten bij uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als er tengevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt.

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Wat is een WA Beperkt Casco verzekering?

De WA Beperkt Casco verzekering heeft een hogere dekking dan de WA-verzekering. Deze verzekering wordt ook wel WA Extra verzekering of WA Mini Casco verzekering genoemd. Heeft u een auto die tussen de vier en acht jaar oud is, dan is deze dekking het meest geschikt voor u.

Wanneer u een WA Beperkt Casco verzekering afsluit wordt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen gedekt (de wettelijk verplichte WA-dekking). Daarnaast wordt schade aan uw eigen auto als gevolg van bijvoorbeeld brand, stormschade, diefstal en ruitbreuk ook gedekt. Wilt u meer weten over wat de WA Beperkt Casco verzekering vergoed, kijkt u dan in de polisvoorwaarden.

Wat is een WA Volledig Casco (All Risk) verzekering?

Met de WA Volledig Casco verzekering geniet u van de hoogste dekking. Deze verzekering wordt ook wel de All Risk verzekering genoemd. De schade die u veroorzaakt met uw auto aan anderen wordt vergoed (de wettelijk verplichte WA-dekking). Daarnaast wordt ook schade aan uw auto gedekt als gevolg van onder andere omslaan, slippen, diefstal, brand, aanrijding en alle overige van buiten komende onheilen. De verzekering dekt ook wanneer u zelf schuldig bent.

Ik heb een huurhuis. Moet ik glas ook meeverzekeren?

Dat is afhankelijk van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bv. de woningstichting) de glasverzekering voor zijn rekening. Heeft u een koopwoning maar valt deze onder een vereniging van eigenaren dan is het mogelijk dat die al een glasverzekering heeft geregeld. Wij raden u aan om eerst goed navraag te doen.

Indexering – wat houdt dat in?

De waarde van woonhuizen en inboedels veranderen. Indexering betekent dat de verzekeringsmaatschappij uw verzekering op peil houdt, zodat die in de pas loopt met de prijsontwikkelingen op de markt. De maatschappij baseert zich hierbij op cijfers van onafhankelijke instanties. Voor uw inboedelverzekering hanteren zij het indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat o.a. de prijzen van de dagelijkse kosten bijhoudt.

Is een brommer/scooter gedekt onder een inboedelverzekering

In sommige gevallen zijn brommers en scooters ook gedekt onder de inboedelverzekering. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de brommer of scooter gestolen is uit de woning of daarbij behorende schuurtjes of boxen. Buiten de eigen woning, ook op in de eigen tuin, is er doorgaans geen dekking op de inboedelverzekering. In dat geval dient u de diefstal schade te claimen op een wa- beperkt casco of All-Risk dekking bij een brommerverzekering.

Conform de polisvoorwaarden krijg je, indien er sprake is van dekking op een inboedelverzekering, altijd een uitkering op basis van dagwaarde van de gestolen brommer of scooter. De dagwaarde, zal meestal worden vastgesteld door een expert.

Wat is de contractsduur van een inboedelverzekering?

Slimverzekeren hanteert voor woonverzekeringen eenjarige contracten. Na afloop van dat jaar wordt uw inboedelverzekering automatisch met één jaar verlengd. U heeft na 1 jaar de mogelijkheid om de inboedelverzekering per dag op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is een inboedelwaardemeter?

Een inboedelwaardemeter is in Nederland de meest gebruikte methode om de hoogte van de verzekerde som van een inboedelverzekering vast te stellen. Bij een inboedelwaardemeter wordt aan de hand van een aantal factoren een verzekerde som voor de inboedelverzekering vastgesteld. De verzekeraar geeft vervolgens in de meeste gevallen een garantie tegen onderverzekering af. Bij een garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dat er bij een schade geen beroep wordt gedaan op eventuele onderverzekering.

Hoe lang is een inboedelwaardemeter geldig

De inboedelwaardemeter is doorgaans vijf jaar geldig. Dit betekent dat de verzekeraar na verloop van vijf jaar de verzekeringnemer zal verzoeken een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen. Ook bij verhuizing en na een schade kan om het opnieuw invullen van de inboedelwaardemeter worden gevraagd.

Garantie tegen onderverzekering

Na het invullen van de inboedelwaardemeter geeft de verzekeraar een garantie tegen onderverzekering af. Dit zal doorgaans worden geregeld in een clausule. De verzekeraar geeft hiermee de garantie af dat bij een schade geen beroep wordt gedaan op onderverzekering. De garantie geldt niet als bij het invullen van de inboedelwaardemeter is gefraudeerd. Voor een aantal zaken (audio- en computerapparatuur, lijfsierden en bijzondere bezittingen) geldt doorgaans een standaarddekking. Wanneer de waarde van deze zaken de standaarddekking overschrijdt, zal met de verzekeraar overeenstemming moeten worden bereikt over een verhoogde dekking.

Is er een standaard inboedelwaardemeter?

Het Verbond van Verzekeraars stelt elk jaar een nieuwe inboedelwaardemeter op. Daarnaast hanteren de meeste verzekeraars eigen inboedelwaardemeters, die veelal van het model van het Verbond van Verzekeraars zijn afgeleid.

Wat is er gedekt op een inboedelverzekering?

Uw inboedel is niet alleen verzekerd tegen brandschade en schade na een inbraak, maar ook tegen schade als gevolg van diefstal, storm, omvallende bomen, gesprongen leidingen en uitstromend water uit putten en riolen. Schade door rook en roet, schroeien, vandalisme en overspanning/inductie ten gevolge van bliksem val ook onder de dekking van een inboedelverzekering. Mocht uw diepvries door een storing uitvallen of uw aquarium breken, dan valt ook de inhoud daarvan onder de dekking. Ook uw wasgoed, tuinmeubilair en tuingereedschap is verzekerd.

Wat is er gedekt op een inboedelverzekering?

Uw inboedel is niet alleen verzekerd tegen brandschade en schade na een inbraak, maar ook tegen schade als gevolg van diefstal, storm, omvallende bomen, gesprongen leidingen en uitstromend water uit putten en riolen. Schade door rook en roet, schroeien, vandalisme en overspanning/inductie ten gevolge van bliksem val ook onder de dekking van een inboedelverzekering. Mocht uw diepvries door een storing uitvallen of uw aquarium breken, dan valt ook de inhoud daarvan onder de dekking. Ook uw wasgoed, tuinmeubilair en tuingereedschap is verzekerd.

Verzekering Opzeggen Na Schade

Wanneer u een schade heeft gehad en u wil de verzekering hierna opzeggen moet u dit goed overwegen. Het is namelijk goed mogelijk dat u door de schade geen positieve schadevrije jaren meer heeft maar zogenaamde malus schadevrije jaren. Dus in plaats van 5 schadevrije jaren kunt u er dan -3 hebben.

Wanneer u namelijk een schade heeft gehad die niet te verhalen valt op een tegenpartij valt u meestal 5 schadevrije jaren terug. Het kost u weer 5 jaar van schadevrij rijden om op het oude niveau te komen.

Een groot misverstand is dat mensen met een zogenaamde “No-claimberschermer” geen terugval in de schadevrije jaren zouden hebben. U valt wel degelijk terug in uw schadevrije jaren alleen niet in de korting. Hierdoor gaat u bij een schade niet meer betalen maar het is wel mogelijk dat u ” in de malus” staat door de terugval.

Er zijn maar weining verzekeraars die u willen accepteren wanneer u negatieve schade vrije jaren heeft. Wij adviseren dan ook om eerst aan de nieuwe maatschappij te vragen of ze u willen accepteren alvorens u de verzekering gaat opzeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen

Wat is onderverzekering?

Van onderverzekering is bij een inboedelverzekering sprake wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke nieuwwaarde van uw inboedel.

Wat zijn de gevolgen van onderverzekering?

In geval van schade, bijvoorbeeld na een brand, wordt maar een deel van de schade vergoed. Dit wordt naar verhouding berekend. Stel u heeft een schade van € 20.000 en uw verzekerd bedrag is € 40.000 i.p.v. de nieuwwaarde van € 80.000, dan krijgt u slechts 40/80 van de schade betaald, in dit geval € 10.000.

Hoe komt het dat ik onderverzekerd ben?

De waarde van uw inboedel kan sneller gestegen zijn dan gemiddeld. Veel mensen vergeten aankopen of grote veranderingen in gezinssamenstelling, door te geven aan hun verzekeraar. De eventuele jaarlijkse indexatie houdt hier geen rekening mee en zo ontstaat onderverzekering.

Hoe bepaal ik het vermogen van mijn motor in KW?

Bij nieuwere motoren staat het vermogen in KW op het kentekenbewijs vermeld. Voor oudere motoren kunt u aantal PK’s delen door 1.37 om tot het aantal KW’s te komen.

Voorbeeld:

100 PK = 74 KW.

Per wanneer kan ik een motorverzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe motorverzekering bij ons af en wilt u uw huidige motorverzekering opzeggen dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw motorverzekering opzeggen zonder een nieuwe af te sluiten dan kan dat op drie momenten:

1. Per contractsvervaldatum:

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw motorverzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een motorverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw motor

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw motor heeft verkocht. Om de motorverzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe motor hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe motor.

Vezekering opzeggen nieuwe regeling

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Per 1 januari 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren, maar dan moet de klant hier specifiek voor tekenen. Veelal zal dit betekenen dat de premie lager is.

Gedurende de eerste 12 maanden kan men een verzekering niet opzeggen. Bij motorverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de motor verkoopt.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren, de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd.

Voor wie is de opzittendenverzekering?

De opzittendenverzekering geldt zowel voor de bestuurder, de duopassagier als de inzittende(n) van een zijspan. Deze opzittendenverzekering is extra belangrijk voor de bestuurder, omdat de bestuurder de schade bij eigen schuld niet op de tegenpartij kan verhalen. De verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade zoals kosten van aanpassing, medische behandeling en inkomstenderving.

Wanneer kan ik een motor als oldtimer verzekeren?

Wanneer uw motor 20 jaar of ouder is, u rijdt niet meer dan 7500 kilometer per jaar en u heeft een ander motorvoertuig voor het dagelijks gebruik dan komt u in aanmerking voor een oldtimer motorverzekering.

Wat zijn de diefstal eisen voor een motor?

De diefstal eisen bij een motorverzekering verschillen per verzekeringsmaatschappij. U kunt de diefstal eisen terugvinden in de polisvoorwaarden die op uw motorverzekering van toepassing zijn. De diefstal eisen zijn alleen van toepassing op de wa-beperkt casco en wa-casco (all-Risk) dekking.

ART categorie 4 goedgekeurd slot

In ieder geval stellen alle maatschappijen een ART categorie 4 goedgekeurd slot als minimale verplichting.

Wat is een winterstop dekking?

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u op de premie besparen door te kiezen voor een winterstop dekking. Hierbij is schade die is ontstaan door het rijden met de motor niet gedekt gedurende de winter. Meestal is dit van 15 december tot 1 maart. Schade door brand of diefstal vanuit de garage is dan wel gedekt.

Voor diegenen die het hele jaar met de motor rijden is deze dekking niet handig. U kunt bij de offerte aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.

Auto overschrijven

Wanneer een auto wordt verkocht moet u het kentekenbewijs overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Dit kan de verkopende autohandelaar doen of u kunt dit op een van de TNT agentschappen doen.

Belangrijk is wel dat de nieuwe kentekenhouder die zelfde dag nog het voertuig moet verzekeren. Doet de nieuwe eigenaar dit niet dan is deze strafbaar.

Misverstand bij auto overschrijven

Vaak geeft de oude eigenaar aan dat hij of zij zijn eigen verzekering nog wel even aanhoud zodat de nieuwe eigenaar met een geldige verzekering naar huis zou kunnen rijden maar dit is een misverstand. Vanaf het moment dat het kenteken is overgeschreven is de verzekering van de oude eigenaar niet meer geldig.

Wat is een groene kaart?

Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. Het voordeel van een groene kaart is dat deze door heel Europa het zelfde is opgezet waardoor deze ook in het buitenland goed is te lezen voor bijvoorbeeld de politie. U ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw verzekering en vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuw exemplaar.

Inhoud van de groene kaart

Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen de autoverzekering dekking biedt. Tevens vermeldt de groene kaart voor welk tijdvak en welk motorrijtuig de dekking geldt. Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar meestal ook tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland. Ondanks dat de groene kaart niet verplicht is, bewijst deze toch goede diensten doordat alle verzekeringsgegevens er beknopt en overzichtelijk op staan.

De groene kaart in het buitenland

In een groot gebied is de controle aan de grens op de aanwezigheid van een groene kaart opgeheven. In de meeste landen dient u echter bij controle, of bij een aanrijding aan te tonen dat uw motorrijtuig verzekerd is. Dit kunt u in principe doen door het tonen van de groene kaart. Uiteraard dient uw autoverzekering dan wel geldig te zijn. U was vroeger verplicht om deze mee te nemen indien u met de auto naar het buitenland ging. Dit is nu niet meer maar het is wel aan te raden de groene kaart mee te nemen.

In welke landen is de groene kaart gedekt?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij maar onderstaande landen zitten bij de meeste maatschappijen in de dekking. Wij adviseren u echter voordat u naar het buitenland gaat dit goed te checken.

Albanië Andorra België
Bosnië-Herzegovina
 
Bulgarije Cyprus
Denemarken Duitsland Estland
Finland Frankrijk Griekenland
Hongarije Ierland IJsland
Iran Israël Italië
Kroatië Letland Litouwen
Luxemburg Marokko Malta
Moldavië Nederland Noord-Ierland
Noorwegen Oekraïne Polen
Portugal Roemenië Rusland
Servië Slovenië Slowakije
Spanje Tjechië Tunesië
Turkije Verenigd Koninkrijk Wit-Rusland
Zweden Zwitserland  

Land komt niet voor op de groene kaart

Voor landen die doorgehaald zijn op de groene kaart, of zelfs daarop niet voorkomen kan meestal een verzekering aan de grens aangeschaft worden.

Aparte groene kaart voor een aanhanger

Gaat u met een aanhanger of caravan naar het buitenland? Misschien moet u dan een tweede groene kaart aanvragen voor uw aanhanger of caravan. In Nederland worden aanhangwagens en caravans (mee)verzekerd op de WA verzekering van het trekkende voertuig. Op uw groene kaart wordt dan de code AF vermeld. Gaat u naar Duitsland, Polen of Spanje met een aanhanger of caravan? Dan heeft u een tweede groene kaart nodig als uw aanhanger of caravan zwaarder is dan 750 kg. Deze zware aanhangers of caravans hebben een eigen kenteken. Daarom heeft u in deze landen een tweede groene kaart op het kenteken van de aanhanger of caravan nodig. Indien u een aparte groene kaart nodig heeft voor uw aanhanger of caravan dan adviseren wij u vroegtijdig een (aparte) groene kaart aan te vragen.

Groene kaart verlopen

Voor het verlopen van uw groene kaart ontvangt u in principe een nieuw exemplaar van uw verzekeringsmaatschappij. De groene kaart is altijd 1 maand langer geldig dan de verzekeringsduur. Dit om te voorkomen dat wanneer u in het buitenland zit uw groene kaart net is verlopen.

Nieuwe groene kaart aanvragen

Heeft u geen nieuwe groene kaart ontvangen of u bent uw groene kaart kwijt dan kunt u heel gemakkelijk en volledig gratis een nieuwe groene kaart aanvragen.

Scooter verzekerd wanneer deze is opgevoerd?

Nee. Als blijkt dat uw scooter is opgevoerd, is er geen dekking op de scooterverzekering. Schades die de maatschappij wettelijk verplicht is aan derden te betalen, kunnen zij dan bij u in rekening brengen. Uiteindelijk draait u dan zelf voor de schade op. Conform de wet mag de scooter niet worden opgevoerd.

Scooterverzekering overschrijven. Kan dat?

Nee, het is niet mogelijk dat u uw scooterverzekering overschrijft op iemand anders.
De nieuwe eigenaar moet zelf een scooterverzekering afsluiten.
Tevens kunt u uw opgebouwde schadevrije jaren niet overdragen aan iemand anders.

Scooter staat in de schuur. Wat nu?

Wanneer een kentekenbewijs van een scooter op naam is gezet is men verzekeringsplichtig. U bent bij wet verplicht een scooterverzekering af te sluiten met minimaal een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Het maakt daarbij niet uit of u ook daadwerkelijk gaat rijden met de scooter.

Mocht u de scooter stallen in een schuur dan is het mogelijk het kenteken te schorsen. Hiermee vervalt de verzekeringsplicht. U mag er dan niet mee rijden op de openbare weg.

Niet geschorst? Verplicht verzekeren

Dit betekent dat zolang u het kenteken niet schorst u verplicht bent een geldige verzekering te hebben. De lopende verzekering opschorten of beëindigen kan dan niet.

Kan een ouder een scooter verzekeren voor een kind?

De hoogte van de premie voor een scooterverzekering is mede afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij gaat ervan uit dat hoe ouder de bestuurder is, hoe meer ervaring de bestuurder heeft en daardoor minder snel een ongeval veroorzaakt.

Premie hoger bij jonge bestuurders
Hierdoor is de premie voor een scooter hoger bij bestuurders onder de 24 dan voor oudere bestuurders. Veel ouders willen deze hogere premie omzeilen door de scooterverzekering op eigen naam af te sluiten en zichzelf als regelmatige bestuurder op te geven. Ook wanneer dit niet het geval is.

Dit is niet aan te raden. Ten eerste hanteren verzekeraars al een extra eigen risico wanneer blijkt dat iemand onder de 24 de schade heeft veroorzaakt maar tevens kan men de schade uitkering bij geval van fraude achterhouden.