Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.

U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
De naam en adressen van getuigen
Bewijsstukken zoals foto’s
Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
Een kopie van het proces verbaal van de politie
Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.

Kan ik een schade voor eigen rekening nemen en hoe doe ik dat?

Het is altijd mogelijk om schade voor eigen rekening te nemen, maar niet altijd verstandig. U heeft voorbeeld een aanrijding gehad waarbij de autospiegel beschadigd is geraakt. Nu kunt u ervoor kiezen om deze kosten buiten de verzekering om te regelen direct met de tegenpartij. Toch raden wij dit ten sterkte af.

U kunt het beste alles laten regelen door de verzekeringsmaatschappij. Meld de schade aan uw verzekeraar en deze zal tot betaling an de tegenpartij overgaan nadat dit is aangekondigd door de verzekeraar. Daarna heeft u alsnog tussen 6 en 12 maanden na uitkering van het geld de tijd om de schade voor uw eigen rekening te nemen. De keuze om de schade voor eigen rekening te nemen heeft vrijwel altijd te maken met de no-claim korting. Kiest u ervoor om de schade voor eigen rekening te nemen dan behoudt u uw no-claim korting.

Kunnen jullie een eigenaar van een voertuig achterhalen door het kenteken?

Wij, Slimverzekeren kunnen geen gegevens van een eigenaar van een voertuig achterhalen door middel van een kenteken. Dit kan alleen de politie of een verzekeringsmaatschappij.

Heeft u een schade gehad dan kunt u bij ons de schade melden. Aan de hand van het schadeformulier kan dan de verzekeringsmaatschappij achterhalen bij welke verzekeringsmaatschappij de eigenaar zijn voertuig heeft ondergebracht en zal dan bij deze maatschappij de schadeclaim indienen.

Mag ik een schade laten repareren?

Bij een aanrijding waarbij schade is ontstaan aan het voertuig kunt u het beste het volgende doen:

Vul het schadeformulier volledig in (bij ruitschade is meestal geen schadeformulier nodig)

Meld de schade online aan op onze website

Nadat u de schade gemeld heeft kan de verzekeraar kijken of de schade wordt gedekt en of de schade gevolgen heeft voor uw premie.

Daarna kan u bepalen of u de schade wenst te repareren. Er is geen reparatieplicht maar er zijn verzekeringsmaatschappijen die minder uitkeren wanneer u de schade niet laat maken.

Valt schade aan mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Wanneer uw caravan of aanhanger is aangekoppeld aan uw auto waarvoor u een autoverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze gratis meeverzekerd met de auto voor wat betreft de WA.

Op het moment dat de caravan of aanhanger niet is aangekoppeld aan uw auto maar er wordt toch schade mee veroorzaakt dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dit (ten delen) en/of de aansprakelijkheidsverzekering die u aanvullend kunt afsluiten voor uw aanhanger of caravan. Wordt er schade toegebracht aan uw caravan of aanhanger (bijvoorbeeld als deze op de camping staat gestald) dan valt deze niet onder de autoverzekering en krijgt u alleen uitgekeerd indien u een caravanverzekering heeft afgesloten. Heeft u dit niet gedaan, dan rest u niets anders dan de schade zelf of via uw rechtsbijstandsverzekeraar te verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Wanneer heeft schade invloed op mijn bonuskorting?

Wanneer u schade aan uw auto heeft opgelopen en deze moet door de verzekeraar betaald moet worden zonder dat deze te verhalen is op de tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. Kijk in de aanvullende voorwaarden van uw autoverzekering wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat. Wordt de schade gedekt door de beperkte cascoverzekering (zoals ruitbreuk) of als er geen sprake is van bonusbescherming dan zijn er verder geen consequenties voor de bonuskorting.

Kiest u ervoor om de schade zelf te betalen dan heeft dit ook geen consequenties voor uw bonuskorting. U kunt 12 maanden na de schadeafwikkeling bepalen of u de schade zelf wilt betalen.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste geen uitspraken doen over of u zelf aansprakelijk bent of niet, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade en de verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.

Wat moet ik doen bij een parkeerschade door een onbekende dader?

U heeft uw auto geparkeerd op de parkeerplaats en nadat u uit de winkel komt constateert u parkeerschade. De dader is onbekend en toch hoeft dit niet te betekenen dat u de schade niet kunt verhalen op uw autoverzekering. Als eerste dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie van de parkeerschade. De politie kan de schade bekijken en beoordelen of de aanrijding is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Ook is het handig dat u meteen namen en adressen noteert van mensen die eventueel getuige zijn van het feit dat uw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is aangetroffen.

Heeft u dit allemaal geregeld neem dan ook contact met ons op of direct met uw verzekeraar om de schade te melden. Vergoedt uw verzekering geen parkeerschade dan kunt u ook een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat moet ik doen bij ruitschade?

Heeft u een steretje in uw ruit? Dan dient u dit zo snel mogelijk te laten repareren om te voorkomen dat het sterretje een flinke barst wordt. Wat u het beste kunt doen bij ruitschade is te controleren op uw polis welke dekking u heeft alvorens het sterretje te laten repareren.

Ruitschade aan uw voertuig wordt meestal alleen vergoed wanneer u een WA+ Beperkt Casco of WA+ Volledig Casco dekking heeft. Wanneer de ruitschade onder uw dekking valt kunt u meteen online een afspraak maken of ons bellen om een afspraak in te plannen op 0320 – 224711. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

De meeste sterren kunnen worden gerepareerd door middel van harsinjectie. Mocht de ster zo groot zijn dat de ruit vervangen moet worden dan moet u vaak een verlaagd eigen risico betalen voor het laten vervangen. De nota van reparatie of vervanging zal door de schadehersteller rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij worden gestuurd.

U kunt er ook voor kiezen om de ruitschade te laten repareren door uw eigen garage of dealer. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat de verzekeringsmaatschappij vaak het volledige eigen risico in rekening zal brengen. Het is dus voordeliger om uw ruitschade te laten repareren bij Carglass of Autotaal.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en deze verzekerd heeft) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Hoe werkt een eigen risico?

Ongeacht de schuldvraag hanteren de meeste verzekeraars een eigen risico bij schadevergoeding. Op het moment dat u niet schuldig bent, krijgt u het ingehouden eigen risico, nadat uw verzekeraar de volledige schade verhaald heeft, terugbetaald.

Wanneer u uw voertuig bij een bij uw verzekeraar aangesloten schadehersteller laat repareren, krijgt u in vele gevallen zelfs een korting op het op de polis geldende eigen risico.

Verzekering Opzeggen Na Schade

Wanneer u een schade heeft gehad en u wil de verzekering hierna opzeggen moet u dit goed overwegen. Het is namelijk goed mogelijk dat u door de schade geen positieve schadevrije jaren meer heeft maar zogenaamde malus schadevrije jaren. Dus in plaats van 5 schadevrije jaren kunt u er dan -3 hebben.

Wanneer u namelijk een schade heeft gehad die niet te verhalen valt op een tegenpartij valt u meestal 5 schadevrije jaren terug. Het kost u weer 5 jaar van schadevrij rijden om op het oude niveau te komen.

Een groot misverstand is dat mensen met een zogenaamde “No-claimberschermer” geen terugval in de schadevrije jaren zouden hebben. U valt wel degelijk terug in uw schadevrije jaren alleen niet in de korting. Hierdoor gaat u bij een schade niet meer betalen maar het is wel mogelijk dat u ” in de malus” staat door de terugval.

Er zijn maar weining verzekeraars die u willen accepteren wanneer u negatieve schade vrije jaren heeft. Wij adviseren dan ook om eerst aan de nieuwe maatschappij te vragen of ze u willen accepteren alvorens u de verzekering gaat opzeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen