Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 

Productaansprakelijkheid
Veel schadeclaims komen voort uit productgebreken. Op deze verzekering is de schade die
afnemers lijden door een fout van/in het product, dat door u is geleverd, gedekt.

Werkgeversaansprakelijkheid
U kunt geconfronteerd worden met claims door eigen werknemers.
Na een bedrijfsongeval bijvoorbeeld, of in verband met een beroepsziekte.
Indien u aansprakelijk wordt gesteld voor letsel van uw werknemers dan is de schade gedekt
op deze verzekering.

Milieuschade
De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of
water. Ook de bedrijfsschade die een derde oploopt door de sanering wordt vergoed.
Daarbovenop zijn heel wat extra kosten standaard meeverzekerd.
Bijvoorbeeld kosten van expertise, afvoeren van asbest, opruimen en weer in orde maken