Inboedelverzekering

Inboedelverzekering vergelijken
 

Een inboedelverzekering is eigenlijk onmisbaar. Uw spullen in huis kunnen namelijk op veel
verschillende manieren beschadigd raken. Bijvoorbeeld bij brand, blikseminslag, storm,
inbraak of wateroverlast. Met een inboedelverzekering wordt de schade door de
inboedelverzekeraar vergoed en kunnen de beschadigde spullen worden gerepareerd of vervangen.

Bereken hier uw inboedel premie

Goedkope inboedelverzekering vergelijken

Via Slimverzekeren.nl kunt u snel en gemakkelijk inboedelverzekeringen met elkaar vergelijken
door een aantal vragen in te vullen. De berekeningsmodule doet de rest voor u.
Ook kunt u de poliswaarden inzien en ook deze kunt u desgewenst vergelijken.
Alle mogelijkheden worden overzichtelijk voor u op een rijtje gezet en heeft u uw
inboedelverzekering gevonden, dan kunt u ervoor kiezen deze direct af te sluiten.
Ook uw andere woonhuisverzekeringen, zoals een opstalverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering kunt u vergelijken en sluiten via
Slimverzekeren.nl. Een geheel vrijblijvende offerte opvragen behoort uiteraard ook tot de
mogelijkheden. Deze ontvangt u snel per e-mail.

Wat is er gedekt op een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt al uw roerende zaken (spullen in huis die verplaatsbaar zijn) die
behoren tot uw particuliere huishouding. Uw bankstel, bedmeubel en televisie behoren
bijvoorbeeld tot uw inboedel, de keuken echter niet, omdat deze in principe niet eenvoudig en
zonder schade te veroorzaken verplaatsbaar is. Zwevend parket behoort bijvoorbeeld wel tot de
inboedel, maar verlijmd parket niet. De inboedel is meestal op nieuwwaarde verzekerd.
Er zijn verschillende dekkingsvarianten maar de meest gangbare zijn de Uitgebreide
gevarendekking (UGV), de UGV+ en de Meest uitgebreide gevarendekking ofwel de all-risk dekking.

Hoe is de premie opgebouwd?

De premie van de inboedelverzekering is regiogebonden, afhankelijk van de mate van het risico
op inboedelschade. Zo is Amsterdam bijvoorbeeld een dure regio, omdat daar procentueel meer
wordt ingebroken dan in een klein dorp op het platteland.

Verzekerd bedrag van de inboedel

Om de waarde van de inboedel op te geven kunt u alle roerende zaken noteren in een
inboedelinventarislijst, maar gemakkelijker is het om gebruik te maken van de inboedelwaardemeter.
De waarde van de inboedel wordt dan op basis van vaste gegevens ingeschat.
Zo zijn hierbij bijvoorbeeld van belang, de leeftijd van de hoofdkostwinner, de samenstelling van
het huishouden, het inkomen, en de oppervlakte van de woning. Bij het berekenen van de
premie vragen wij u dan ook om deze gegevens in te vullen. Bijkomend voordeel van het gebruik
van de inboedelwaardemeter is, dat er meestal een garantie wordt geboden tegen
onderverzekering. Kostbare zaken moeten apart worden opgegeven of apart worden verzekerd
op een kostbaarhedenverzekering.

Inboedelverzekering

Geld en geldswaardig papier is in principe uitgesloten, maar wordt veelal wel tot een
gemaximeerd bedrag vergoed. Ook catastrofes (rampen) worden uitgesloten, evenals
opzet of roekeloosheid.
Let op! Elke verzekeraar hanteert eigen polisvoorwaarden.
Wij verwijzen u bij het sluiten van de verzekering of schade dan ook altijd naar de specifieke voorwaarden.


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?