Arbeidongeschiktheid

Arbeidongeschiktheid


Als uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden, is er veel door de overheid geregeld.
Maar wat gebeurt als u zelf ziek wordt? Als ondernemer kunt u geen aanspraak maken op
bijvoorbeeld de WAO. De arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermd uw inkomen als u
om gezondheidsredenen niet in staat bent te werken.