Vervoer

Vervoer
 

Een goederenverzekering biedt de ladingbelanghebbende dekking tegen schade aan goederen
tijdens vervoer en tussentijdse opslag. De inventarisatie van de specifieke behoefte van een
bedrijf is van essentieel belang. Op welke leveringsvoorwaarden worden goederen gekocht of
verkocht? Hoe is de aansprakelijkheid van de vervoerder geregeld?

Een goederenverzekering biedt de ladingbelanghebbende dekking tegen schade aan goederen
tijdens vervoer en tussentijdse opslag. De inventarisatie van de specifieke behoefte van een
bedrijf is van essentieel belang. Op welke leveringsvoorwaarden worden goederen gekocht of
verkocht? Hoe is de aansprakelijkheid van de vervoerder geregeld?