Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering
 

Het kan voorkomen dat u onbedoeld schade veroorzaakt aan spullen van anderen of aan
die persoon zelf. U laat bijvoorbeeld een 
 glas wijn op het tapijt van de buurman vallen
waardoor er een vlek ontstaat die er niet meer uit gaat. Of u verstapt zich en 
 botst tegen
iemand aan, die daardoor op de grond valt en haar heup breekt. In dergelijke gevallen kunt
u geconfronteerd worden 
 met een aansprakelijkstelling of een eis tot vergoeding van de schade.
Een aansprakelijkheidsverzekering; AVP (Aansprakelijkheidsverzekering 
 Voor Particulieren)
biedt dekking voor deze schade. Wordt u aansprakelijk gesteld, dan kunt u dit melden bij uw
aansprakelijkheidsverzekeraar.


Bereken hier je premie

Wettelijk aansprakelijk?

Uw aansprakelijkheidsverzekeraar gaat vervolgens beoordelen of u wel daadwerkelijk wettelijk
aansprakelijk kunt worden gehouden voor de schade. 
 U bent wettelijk aansprakelijk indien u
aantoonbaar verwijtbaar heeft gehandeld. Bent u bijvoorbeeld op de bril van iemand gaan zitten
die de 
 bril op de stoel had neergelegd, dan kunt u wettelijk niet aansprakelijk worden gehouden,
omdat u geen bril op een stoel hoeft te verwachten. 
 In dat geval is degene die de bril daar heeft
neergelegd verantwoordelijk voor de schade. Kunt u wel wettelijk aansprakelijk gehouden worden 

omdat u bijvoorbeeld een dure vaas heeft omgestoten en er daardoor schade aan de vaas en het
parket is ontstaan, dan zal uw verzekeraar de 
 schade indien nodig laten vaststellen door een
expert. De verzekeraar zal degene die de schade heeft geleden vervolgens volledig schadeloos
stellen namens u.

Wat is er gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering

Schade die u of een andere verzekerde veroorzaakt aan zaken (materiële schade) en schade aan
personen (letselschade) en waarvoor u wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden.

Wie zijn verzekerd?

  • U en uw gezin, inclusief inwonende ouders, logés en personeel

  • Minderjarige kinderen, ook al wonen zij niet thuis

  • Meerderjarige kinderen als ze thuis wonen, of voor studie uitwonend zijn

  • Huisdieren

  • Uw (on)roerende zaken

Uw voordelen met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren:

  • Uw hele gezin wereldwijd verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid

  • Een verzekerd bedrag van maar liefst € 1.250.000,=

  • Een vaste lage premie

  • Direct dekking mogelijk

Wat is niet gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering

Uitgesloten wordt schade waarvoor u niet aansprakelijk bent of schade die u opzettelijk heeft
veroorzaakt. Verder wordt schade toegebracht met een motorrijtuig uitgesloten en wordt
schade veroorzaakt door uw huisdier terwijl dit in een ander huis verbleef niet altijd (volledig)
vergoed.

Let op! Elke verzekeraar hanteert eigen voorwaarden, wij verwijzen u dan ook altijd naar de
specifieke voorwaarden