Bedrijfschade

Bedrijfschade

Na een grote schade kost het behoorlijk wat tijd voordat de omzet van uw bedrijf weer op het oorspronkelijke peil is. Over het algemeen duurt het zeker een jaar voordat een bedrijf weer volledig draait. Laat staan dat het in die tijd mogelijk is om winst te maken. De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst die je lijdt als gevolg van een gedekte schade.