Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering
 

Een rechtsbijstandverzekering lijkt een overbodige luxe echter in de praktijk blijkt deze toch
vaak erg handig zo niet onmisbaar. In het dagelijks leven kunnen namelijk allerlei geschillen
ontstaan. Zo wordt u bijvoorbeeld op de fiets aangereden, heeft u een conflict met de buren
over de erfafscheiding, bent u het niet eens met uw ontslag of wordt u door de winkel niet
serieus genomen bij een klacht over een aangeschaft product dat ineens gebreken vertoont.
Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u zelf niet langer in conclaaf, maar meldt u het geschil
bij uw verzekeraar. Deze neemt dan uw kwestie uit handen en neemt juridische stappen indien nodig.

In eerste instantie zal een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak behandelen,
maar als er een externe deskundige of een advocaat door de verzekeraar ingeschakeld
moet worden, dan valt dit tevens onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke
procedure.
Mocht u zelf worden gedagvaard dan verleent de verzekering ook bijstand in deze strafzaak of
civiele zaak. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u bij een geschil geen dure advocaat in te
schakelen, waarvan het uurtarief meestal hoger is dan de jaarpremie van de rechtsbijstandverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering is meestal modulair opgebouwd, zodat u deze op uw wensen
afgestemd kunt afsluiten. Er geldt geen eigen risico.
Bereken hier je premie

Module Verkeer

Deze module zorgt ervoor dat u en uw gezin wereldwijd altijd verzekerd zijn van juridische
bijstand in alle verkeerssituaties. U bent dus niet alleen verzekerd indien u zich met de auto
in het verkeer begeeft, maar ook als (brom)fietser of voetganger.
Zodra er zich een ongeval in het verkeer voordoet kunt u de schade bij ons aanmelden.
Wij nemen dan contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar, die de kwestie vervolgens 
volledig uit handen neemt en alles in het werk stelt om uw schade te verhalen, 
zelfs als hiervoor een juridische procedure noodzakelijk is.

Module Consument en Wonen

Met deze module bent u met het hele gezin binnen de Europese Unie verzekerd van rechtshulp
bij uiteenlopende consumentenzaken zoals aankopen (winkel of online) en problemen met een
leverancier van energie, telefoon of internet.
Is er schade toegebracht aan uw woning (in Nederland) of zijn er geschillen omtrent uw woning
(zoals koop/verkoop/huur/onderhoud/verbouwing), dan zijn deze ook verzekerd.
Evenals geschillen met de buren of de familie. Echtscheiding is echter op de meeste polissen
uitgesloten omdat het een geschil betreft tussen 2 verzekerden op dezelfde polis.
In sommige gevallen is er wel aanvullend een verzekering voor mediation 
(een vorm van bemiddeling buiten rechte) af te sluiten.

Module Inkomen

Deze module biedt het hele gezin juridische bijstand bij geschillen omtrent onder andere de
arbeidsovereenkomst, een sociale verzekeringsuitkering/voorziening of bij pensioenaanspraken.
Wordt u bijvoorbeeld gedwongen ontslagen, of staat de hoogte van de uitkering ter discussie,
dan kan uw rechtsbijstandverzekeraar juridische bijstand verlenen.

Module Fiscaal en Vermogen

Deze module biedt het hele gezin dekking in Nederland bij geschillen met bijvoorbeeld de
belastingdienst of bij een effectentransactie. Ook geschillen met betrekking tot uw tweede
woning zijn gedekt mits deze is gelegen in Nederland of de Europese Unie.

Vergelijken

Via Slimverzekeren.nl kunt u de verschillende verzekeraars, modules, premies en
polisvoorwaarden eenvoudig vergelijken en de verzekering desgewenst direct afsluiten.
Heeft u vragen, dan staan wij u uiteraard graag te woord.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0320 – 22 47 11.


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?