Rechtsbijstand

Rechtsbijstand


De Rechtsbijstandsverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulpverlening.
Als u niet geconfronteerd wilt worden met de financiële gevolgen van een conflictsituatie,
is het raadzaam een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.
Want dan bent u voor de meest voorkomende situaties verzekerd van juridische hulp.
Met de talloze wetten en regels in onze samenleving is het meestal ondoenlijk om een
zaak zelf op te lossen, terwijl de kosten niet zijn te overzien.