Verzuim

Verzuim
 

Als werkgever hebt u te maken met veel verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke
werknemer 104 weken door te betalen. 

In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken.
Ziekteverzuim van uw werknemers loopt dus behoorlijk in de papieren. 

Verzekering van de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers is een standaard
onderdeel binnen deze verzekering,  preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie kunnen ook
worden meeverzekerd


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?