Inventaris & goederen

Inventaris & goederen
 

Als uw onderneming getroffen wordt door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, dan stelt
de bedrijfsinventaris- en goederenverzekering de waarde veilig van de inventaris en goederen.
Niet alleen schade door brand of wateroverlast is gedekt, maar ook schade door blikseminslag,
ontploffing, storm en inbraak. En, als het nodig blijkt, de extra kosten voor vervoer, opslag,
opruimen en weer in orde brengen. Is uw bedrijf gevestigd in een huurpand?
Dan kunt u zaken die u voor eigen rekening hebt laten aanbrengen aan het gebouw
(betimmeringen, schilderwerk en installaties) meeverzekeren.
De schadevergoeding voor de bedrijfsinventaris is gebaseerd op de nieuwwaarde,
voor handelsgoederen de inkoopwaarde.


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?