Privacy kaart

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy Statement raadplegen.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

*Contactgegevens
*Financi√ęle gegevens
*Gezondheidsgegevens(in
*Identificatiegegevens
*Gegevens i.v.m financi√ęle sommige gevallen)
*Gegevens i.v.m producten
* Gegevens over dienstverband strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen)

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?               

*Adviseren en bemiddelen
*Voldoen aan wettelijke
*Relatiebeheer
Financieel product verplichting (zorgplicht)
*Versturen nieuwsberichten
*Uitvoeren overeenkomst
*Marketingactiviteiten financieel product

WANNEER MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

-Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou
-Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
-Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen
-Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden


HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
  • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden


HOE KUN JE CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

Informeren welke gegevens wij van je                                               
Aanpassing van gegevens verwerkenInzage in jouw gegevens
Beperking van gegevens
Bezwaar tegen gebruik gegevens                                                        
Wissen van gegevens
Overdracht van gegevens

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 WAT MOET JE NOG MEER WETEN?

  • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele statement.
  • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl\


CONTACT

–¬† naam kantoor: Slimverzekeren
–¬† telefoon: 0320 – 22 47 11
–¬† e-mail: info@slimverzekeren.nl
–¬† website: www.slimverzekeren.nl
–¬† postadres:¬†Postbus 9585 1006 GB Amsterdam