Wat te doen bij schade

Wat te doen bij schade:

1. Schakel de politie in
Het is verstandig om de politie in te schakelen bij een ongeluk. Zij onderzoeken de toedracht van het ongeval.

2. Vul een Europees aanrijdingsformulier in
Vul de voorkant van het formulier samen met de andere betrokkene(n) in. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets. Maak zo mogelijk ook foto’s en noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen en van de politieagent. Zie erop toe dat de tegenpartij de voorkant van het formulier mede-ondertekend. Daarna krijgt ieder een van de exemplaren. Vul vervolgens de vragen op de achterkant in. Het is verstandig om altijd een formulier in de auto of bij uw autopapieren te hebben. De verzekeringsmaatschappijen bepalen onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt. Op grond van het bepaalde in de polisvoorwaarden mag u zich daarover niet uitlaten

3. Meld ons uw schade
Meld de schade on-line (klik hier) of telefonisch (0320-236591). Wij nemen dan, voor u, contact op met de verzekeringsmaatschappij en helpen u verder met de afhandeling van de schade.