Archives

Verzekering opzeggen

Wilt u een verzekering opzeggen? In 2010 zijn de regels in verband met het opzeggen van een verzekering gewijzigd.

Per wanneer kan ik een verzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe verzekering bij ons af en wilt u uw huidige verzekering opzeggen, dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw verzekering opzeggen zonder een nieuwe verzekering af te sluiten, dan kunt u dit op drie momenten doen:

1. Per contractsvervaldatum:

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin voor de klant, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per de contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.

Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. U dient de datum van vrijwaring door te geven aan uw tussenpersoon of verzekeraar. De polis wordt dan beëindigd per de datum dat op het vrijwaringsbewijs staat. Ook dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te kunnen overleggen als bewijs voor verkoop. Indien dit noodzakelijk is, stelt uw tussenpersoon of verzekeraar u hiervan op de hoogte. Indien u een nieuw voertuig heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op uw lopende polis. Hierdoor wordt het nieuwe voertuig op uw polis geplaatst in plaats van het verkochte voertuig en u behoudt uw lopende polis.

Nieuwe regeling verzekering opzeggen

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Per 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren, maar dan moet de klant hier specifiek voor tekenen. Veelal zal dit betekenen dat de premie lager is.

Gedurende de eerste 12 maanden kan men een verzekering niet opzeggen. Bij autoverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de auto verkoopt.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren, de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

Regeling voor reeds lopende verzekeringen

Wanneer u al een lopende verzekering heeft, zal voor u de bovenstaande regeling ook van toepassing zijn. De meeste maatschappijen laten deze regeling ingaan per de eerstkomende contractvervaldatum van uw bestaande verzekering na 01-03-2010.

 

Voorbeeld 1:
Heeft u per 15-06-2007 een inboedelverzekering afgesloten met een contractsduur van 5 jaar, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 15-06-2012.

Voorbeeld 2:
Heeft u per 20-06-2009 een autoverzekering afgesloten met een contractsduur van 12 maanden, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 20-06-2010.

Oude regeling verzekering opzeggen
In de regeling tot 1 januari 2010 kon een verzekeringsmaatschappij een verzekering stilzwijgend verlengen. Wanneer de contractperiode afliep, was de maatschappij niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u de verzekering niet hebben opgezegd, werd de verzekering automatisch voor dezelfde contractsduur verlengd.

De meeste autoverzekeringen hadden een contractsduur van 1 jaar. Een inboedelverzekering of een opstalverzekering bijvoorbeeld had een contractsduur van 5 jaar. Wanneer u dus te laat was met opzeggen, dat zat u er weer 5 jaar aan vast.

Verder hanteerden de maatschappijen een opzegtermijn. Een opzegtermijn was maximaal 2 maanden. U moest dus een verzekering opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van het contract. Was u dus één dag te laat, had u weer pech.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om het voertuig te schorsten. Voor meer informatie over schorsen klik hier voor meer informatie.

Kosten verzekering opzeggen
Het is mogelijk dat verzekeraars kosten in rekening brengen wanneer een verzekering tussentijds wordt beëindigd. Dit verschilt per verzekeraar. Wij hebben van enkele verzekeraars een overzicht van de kosten die men in rekening kan brengen.

Gratis opzegservice verzekering elders
U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

 


Hoe werkt premie restitutie?

Wanneer een polis is beëindigd dan zal de verzekeringsmaatschappij de teveel betaalde premie restitueren onder aftrek van eventuele kosten. Deze kosten verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Restitutie van de premie staat normaliter binnen twee weken nadat de verzekeringsmaatschappij de mutatie heeft verwerkt op uw rekening. Tenzij u heeft betaald met een automatische incasso, dan duurt dit 56 dagen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte restitutietermijnen van uw verzekeringsmaatschappij.