Archives

Verzekering opzeggen

Wilt u een verzekering opzeggen? In 2010 zijn de regels in verband met het opzeggen van een verzekering gewijzigd.

Per wanneer kan ik een verzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe verzekering bij ons af en wilt u uw huidige verzekering opzeggen, dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw verzekering opzeggen zonder een nieuwe verzekering af te sluiten, dan kunt u dit op drie momenten doen:

1. Per contractsvervaldatum:

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin voor de klant, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per de contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.

Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. U dient de datum van vrijwaring door te geven aan uw tussenpersoon of verzekeraar. De polis wordt dan beëindigd per de datum dat op het vrijwaringsbewijs staat. Ook dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te kunnen overleggen als bewijs voor verkoop. Indien dit noodzakelijk is, stelt uw tussenpersoon of verzekeraar u hiervan op de hoogte. Indien u een nieuw voertuig heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op uw lopende polis. Hierdoor wordt het nieuwe voertuig op uw polis geplaatst in plaats van het verkochte voertuig en u behoudt uw lopende polis.

Nieuwe regeling verzekering opzeggen

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Per 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren, maar dan moet de klant hier specifiek voor tekenen. Veelal zal dit betekenen dat de premie lager is.

Gedurende de eerste 12 maanden kan men een verzekering niet opzeggen. Bij autoverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de auto verkoopt.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren, de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

Regeling voor reeds lopende verzekeringen

Wanneer u al een lopende verzekering heeft, zal voor u de bovenstaande regeling ook van toepassing zijn. De meeste maatschappijen laten deze regeling ingaan per de eerstkomende contractvervaldatum van uw bestaande verzekering na 01-03-2010.

 

Voorbeeld 1:
Heeft u per 15-06-2007 een inboedelverzekering afgesloten met een contractsduur van 5 jaar, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 15-06-2012.

Voorbeeld 2:
Heeft u per 20-06-2009 een autoverzekering afgesloten met een contractsduur van 12 maanden, dan gaat voor u de nieuwe regeling in per 20-06-2010.

Oude regeling verzekering opzeggen
In de regeling tot 1 januari 2010 kon een verzekeringsmaatschappij een verzekering stilzwijgend verlengen. Wanneer de contractperiode afliep, was de maatschappij niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u de verzekering niet hebben opgezegd, werd de verzekering automatisch voor dezelfde contractsduur verlengd.

De meeste autoverzekeringen hadden een contractsduur van 1 jaar. Een inboedelverzekering of een opstalverzekering bijvoorbeeld had een contractsduur van 5 jaar. Wanneer u dus te laat was met opzeggen, dat zat u er weer 5 jaar aan vast.

Verder hanteerden de maatschappijen een opzegtermijn. Een opzegtermijn was maximaal 2 maanden. U moest dus een verzekering opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van het contract. Was u dus één dag te laat, had u weer pech.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om het voertuig te schorsten. Voor meer informatie over schorsen klik hier voor meer informatie.

Kosten verzekering opzeggen
Het is mogelijk dat verzekeraars kosten in rekening brengen wanneer een verzekering tussentijds wordt beëindigd. Dit verschilt per verzekeraar. Wij hebben van enkele verzekeraars een overzicht van de kosten die men in rekening kan brengen.

Gratis opzegservice verzekering elders
U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

 


Ben ik verplicht om gordels te hebben in een camper?

Tijdens het rijden mogen alleen zitplaatsen worden gebruikt die daarvoor zijn bedoeld.

Hoeveel zitplaatsen zijn er in een camper?

Op het kentekenbewijs van een nieuwere camper staat hoeveel zitplaatsen hij heeft. Deze plaatsen zijn voorzien van gordels. In dat geval is de regel: zitplaatsen met gordels mogen gebruikt worden tijdens het rijden, andere plaatsen niet.

In oudere campers staat het aantal zitplaatsen niet op het kentekenbewijs. Daar mogen tijdens het rijden alle zitplaatsen worden gebruikt die gordels hebben. Oudere campers kunnen zitplaatsen hebben waarop geen gordels zitten, maar die wel bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden. Dat was destijds niet verplicht.

Gordelplicht bij een camper

Of en waar gordels aanwezig moeten zijn, hangt af van de leeftijd van een camper, en bij een camper ook nog van de vraag of hij is gebaseerd op een personenauto of op een bedrijfsauto. Op de site van de Rijksoverheid kunt u een schema bekijken of u een zitplaats mag gebruiken tijdens het rijden.

Buitenland

In het buitenland kunnen de regels afwijken van die in Nederland. Uitgangspunt: waar in een auto een gordel moet zitten, gelden de Nederlandse eisen. Voor het gebruik van de gordels gelden dan de buitenlandse voorschriften.


Ik ga naar het buitenland. Heb ik een groene kaart nodig?

De camperverzekering is van kracht in die landen waarvoor de groene kaart is afgegeven. Dat houdt in dat de landen die achterop de groene kaart NIET zijn doorgehaald, wel verzekerd zijn.

Vervangend Vervoer Europa

Let op: De eventuele dekking Vervangend Vervoer Europa is alleen geldig in de Europese landen, respectievelijk Europese delen van landen die vermeld staan op de groene kaart.

Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar

Verzekeringsgebieden Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar worden niet apart vermeld op de groene kaart. De groene kaart biedt in deze verzekeringsgebieden wel dekking. Deze staten vallen voor de groene kaart onder de volgende landen:

Monaco – Frankrijk
San Marino – Italië
Gibraltar – Groot Brittanië
Liechtenstein – Zwitserland.
Montenegro / Servië

Vanaf juli 2007 staat Montenegro niet meer op de groene kaart. Oftewel code SRG is vervangen door SRB.

Groene kaarten, waarop Servië niet is doorgehaald, bieden slechts dekking in die geografische delen van Servië die bestuurd worden door de regering van Servië.

 

Er is contact geweest met de ambassade van Servië en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

 

1. Heel Servië wordt bestuurd door de regering van Servië en er is een groene-kaart-bureau aanwezig, dus wij bieden in heel Servië dekking.

2. Montenegro heeft geen groene-kaart-bureau, maar valt nog wel onder het bestuur van Servië. Bij een ongeval in Montenegro wordt verwezen naar het groene-kaart-bureau in Servië.


Is er dekking wanneer ik overnacht op een camperplaats?

De dekking van de camperverzekering geldt ook als u met uw camper verblijft op een camperplaats, een camperplek, Stellplatz, Wohnmobilstellplätze, Gereguleerde Overnachtingsplaats (GOP), camperparks, Aree di Sosta, Aires de stationnement of in de vrije natuur.


Is mijn camper ook verzekerd bij verhuur?

Nee, de camper is niet verzekerd bij verhuur op een camperverzekering. Wanneer u de camper uitleent zonder financiële vergoeding is er wel dekking.


Geen No-claim verklaring

Indien er geen geen no-claim verklaring met schadevrije jaren overhandigd kan worden omdat u altijd in een leaseauto heeft gereden of omdat u langer dan 1 jaar geen auto meer heeft verzekerd, krijgt u toch een starterskorting van 25% op de camperverzekering bij 0 schadevrije jaren.


Kan een eigenbouw camper ook worden verzekerd?

Het is mogelijk om in plaats van een taxatie door middel van  foto’s een indicatie van de huidige toestand van de camper te geven. Voor het bepalen van de oorspronkelijke nieuwprijs dient de oorspronkelijke nieuwprijs van de camper vermeerderd te worden met de verbouwingskosten en een redelijke toeslag voor arbeidsloon. Indien op deze wijze de waarde niet vastgesteld kan worden, kan er alsnog besloten worden dat een taxatie noodzakelijk is voor de camperverzekering. Bij twijfels kunt u altijd contact opnemen op telefoonnummer 0320-224711.


Kan ik mijn camperverzekering schorsen?

Schorsen / tijdelijk stopzetten van de camperverzekering van een object kan bij:
• verkoop
• totaal verlies.

De polis kan maximaal drie jaar geschorst zijn. Na deze periode wordt de polis automatisch beëindigd. De royementsdatum is dan gelijk aan de schorsingsdatum. Het openstaande saldo wordt niet gerestitueerd.

Er zijn echter ook maatschappijen waarbij het niet mogelijk is op een camperverzekering te schorsen.


Kan ik voor een camper een WA verzekering afsluiten als ik geen dagwaarde weet?

Voor het afsluiten van een WA dekking bij een camperverzekering is dagwaarde maar ook nieuwwaarde of aanschafwaarde niet van belang. Een WA dekking keert alleen schade aan derde uit en geen schade aan eigen voertuig.


Kan ik voor een camper een WA verzekering afsluiten als ik geen nieuwwaarde weet?

Voor het afsluiten van een WA dekking bij een camperverzekering is de nieuwwaarde maar ook dagwaarde of aanschafwaarde niet van belang. Een WA dekking keert alleen schade aan derde uit en geen schade aan eigen voertuig.