Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Indien u verhuist naar het buitenland geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om elders een autoverzekering af te sluiten voor uw voertuig. U kunt dus tot uw eerstvolgende contractvervaldatum verzekerd zijn.
Per de contractvervaldatum komt de autoverzekering te vervallen op basis van onderstaande clausule. 

Clausule:
Indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt gestald.

De verzekeringnemer moet daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, aan de verzekeraar kennis geven. De verzekering blijft binnen het geldigheidsgebied van de verzekering van kracht tot de eerstkomende jaarlijkse (hoofd) premie vervaldag.