Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.

U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
De naam en adressen van getuigen
Bewijsstukken zoals foto’s
Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
Een kopie van het proces verbaal van de politie
Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.