Per wanneer kan ik een motorverzekering opzeggen?

Per wanneer kan ik een motorverzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe motorverzekering bij ons af en wilt u uw huidige motorverzekering opzeggen dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw motorverzekering opzeggen zonder een nieuwe af te sluiten dan kan dat op drie momenten:

1. Per contractsvervaldatum:

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw motorverzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een motorverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw motor

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw motor heeft verkocht. Om de motorverzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe motor hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe motor.

Vezekering opzeggen nieuwe regeling

De nieuwe regeling (Gedragscode Geïnformeerde Verlenging) is voor de consument veel gunstiger. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hanteren nu de nieuwe regeling.

Per 1 januari 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren, maar dan moet de klant hier specifiek voor tekenen. Veelal zal dit betekenen dat de premie lager is.

Gedurende de eerste 12 maanden kan men een verzekering niet opzeggen. Bij motorverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de motor verkoopt.

Na de eerste 12 maanden krijgt de klant een brief waarin wordt aangekondigd dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan dan de verzekering alsnog royeren. Doet de klant dit niet, dan loopt de verzekering door, maar wel met één groot voordeel:

De verzekering zal vanaf dat moment per dag opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na de eerste 12 maanden op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren, de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd.


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?