Wat is de contractsduur van een inboedelverzekering?

Wat is de contractsduur van een inboedelverzekering?

Slimverzekeren hanteert voor woonverzekeringen eenjarige contracten. Na afloop van dat jaar wordt uw inboedelverzekering automatisch met één jaar verlengd. U heeft na 1 jaar de mogelijkheid om de inboedelverzekering per dag op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.