Wat is een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen?

Wat is een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen?

De rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is een rechtsbijstandverzekering die u juridische bijstand verschaft als u betrokken raakt in een geschil, doordat u met het verzekerde motorrijtuig aan het verkeer deelneemt of als u het verzekerde motorrijtuig onderhoudt, vervangt of voorhanden heeft.

U wordt onder andere juridisch bijgestaan in de volgende gevallen:

U heeft problemen rond een schadevergoeding;

U heeft een geschil over strafvervolging;

In geval van een reparatie of de aanschaf van uw auto of motor;

U wilt beroep aantekenen tegen de invordering van uw rijbewijs en/of de inbeslagneming van uw auto of motor;

U kunt deze verzekering ook gebruiken voor het verhalen van persoonlijke letselschade.