Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en deze verzekerd heeft) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.