Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste geen uitspraken doen over of u zelf aansprakelijk bent of niet, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade en de verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.


Slimverzekeren

slimverzekeren3

Wat wil je weten?